Text med "Kiropraktor Robert Åhgren" med en tecknad gestalt av en rygg

Robert Åhgren, Leg. Kiropraktor & Rehabcoach

Ischias

Ischias är en medicinsk term som används för att beskriva smärta som uppstår längs ischiasnerven. Ischiasnerven är den längsta nerven i kroppen och sträcker sig från nedre delen av ryggen genom höften och ner i benet. När denna nerv är irriterad eller inflammerad kan det leda till en rad symtom som vanligtvis påverkar endast ena sidan av kroppen. Här är några vanliga kännetecken på ischias:

- Smärta: Den mest karakteristiska symtomet är en skarp, brännande smärta som strålar från nedre delen av ryggen eller höften och ut i benet. Smärtan kan variera från mild till svår och kan göra vardagliga aktiviteter smärtsamma.


- Domningar och stickningar: Människor med ischias kan uppleva domningar, stickningar eller känslighet längs den påverkade nervbanan. Detta kan påverka benet, foten och tårna.


- Muskelsvaghet: Ischias kan även orsaka muskelsvaghet i det ben som påverkas. Det kan bli svårt att lyfta eller kontrollera benet som vanligt.


- Ökad smärta vid rörelse: Smärtan och symtomen kan förvärras vid aktiviteter som att gå, sitta, nysa eller hosta. Detta beror på att sådana rörelser ökar trycket på ischiasnerven.


- Obehag i nedre delen av ryggen: Vissa personer kan även uppleva smärta eller obehag i nedre delen av ryggen, där ischiasnerven har sitt ursprung.


Ischias kan orsakas av olika faktorer, inklusive diskbråck, spinal stenos (förträngning av ryggradskanalen), muskelspänningar eller skador. Prognosen för ischias är i regel god, under loppet av ett år brukar majoriteten bli helt bra igen. Behandlingen för ischias beror på den underliggande orsaken och svårighetsgraden av symtomen. Vanliga behandlingsmetoder inkluderar vila, smärtlindrande mediciner, kiropraktik och fysioterapi. I regel vill man att patienten rör sig och är så aktiv som det går trots omständigheter. En stor negativ effekt av ischias är att de vardagliga aktiviteter i livet försvåras, de som vanligtvis ger en glädje och mening. Därför vill man i den mån de går, jobba runt besvären fysiskt och försöka vara så aktiv som det går. Att vidbehålla en genrellt god hälsa är bra för läkningen.

I vissa fall kan kirurgi vara nödvändigt om det finns en allvarlig underliggande orsak som kräver åtgärd. Det är viktigt att uppsöka vård om du upplever symtom på ischias för att få en korrekt diagnos och lämplig behandling.